Inspirerend Meertalig Onderwijs

Binnen Ynspirearjend Meartalich Underwiis wordt gewerkt aan de vaardigheden van leerkrachten om meertaligheid op een inspirerende manier en vanuit de gedachte van het werken met concrete taalgebruikssituaties vorm te geven.

Projecten binnen Ynspirearjend Meartalich Underwiis zijn:

Filosofische dialoog

Poëzy yn de klasse

Praat mar Toaniel

Taal yn Byld

Taalronde in meertalige context

Link naar de website van IMO.