Jolanda Verhoef

Jolanda Verhoef is werkzaam in het basisonderwijs als trainer, coach en interim intern begeleider/directeur. Naast haar onderwijsbureau is zij lid van de Kenniskring van het Lectoraat Taalgebruik en Leren. Dit jaar hoopt zij de opleiding Master Pedagogiek af te ronden waarin zij onderzoek doet naar de filosofische dialoog in het basisonderwijs.

“Na de Pabo heb ik twee jaar onderwijskunde gestudeerd aan de RUG totdat ik als leerkracht in het basisonderwijs aan de slag kon gaan. Vele jaren heb ik voor de klas gestaan, van kleuters tot en met groep 8. Het waren kleine dorpsscholen met twee tot drie combinatiegroepen en meertalig, de eerste school Fries-Nederlands en de tweede school Stavers-Nederlands. Daarna heb ik de opleiding tot intern begeleider gevolgd en heb deze functie op meerdere scholen vervult, onder andere in Hindeloopen waarbij ik in aanraking kwam met de Hylper taal. Ten slotte werd ik directeur. Eerst van één school, toen van twee scholen, vervolgens drie scholen en op een gegeven moment was ik interim directeur van vijf kleine dorpsscholen. En nu coach ik leerkrachten, geef ik trainingen en ben ik interim intern begeleider, onder andere op De Twiner in Sint Jacobiparochie, waardoor ik weer met een nieuwe taal in aanraking ben gekomen; het Bilts. Door mijn ervaring in het onderwijs ben ik achter het belang van de dialoog gekomen zodat ik me hierin ben gaan verdiepen tijdens de studie Master Pedagogiek.”